Var der noget som sagde at Mølledammen ikke trængte til oprensning.