Udgravning og indvielse af Velhustedsøerne

Onsdag den 17. aug. kl. 1900 indvier

Kibæk Møllelaug og Herning Vand A/S

de 2 nye søer og de nye stier nord for Kibæk Mølle og Mølledammen

Mødested Kibæk Mølle kl. 1900 – Efter rundvisning serveres der pølser og fadøl ved Møllen.                       Kibæk Tamburkorps spiller bl.a. marchmusik

på de nye stier.


Billedmaterialet viser tilblivelsen af de 2 søer fra den sumpede bevoksning til den spejlblanke vandflade.


       

 

  Onsdag aften kl. 2300

Det blev en forrygende aften, Der mødte små 200 mennesker op.  Det regnede ikke, og flaget var oppe.

Efter kort velkomst ved Knud Nielsen, marcherede alle med Kïbæk Tamburkorps i spidsen til det nye naturområde med søerne. Her holdt formanden for Møllelauget Aage Christensen en kort indvielsestale (talen gengivet nedenfor) og klippede den røde snor, som tegn på, at det nye fantastiske naturområde nu var åben for alle..
Herefter blev der svaret på spørgsmål fra de fremmødte, og der blev  gået en tur rundt om søerne indtil alle mødte op inde på Møllen for at få en forfriskning og et par røde pølser.  Det blev lidt kaotisk - vi havde ikke regnet med så mange besøgende - pølsemanden måtte hente nye forsyninger4 gange.  Alt blev taget med et smil, og der var en fantastisk positiv stemning.  Alle roste Møllelaugets initiativ og det flotte resultat.
Stor tak for fremmødet til jer Kibækborgere, men også tak til jer der kom langvejs fra.
Også stor tak til Kibæk Tamburkorps, der var med til at festliggøre aftenen.
 

PS Husk I kan blive medlem af Møllens Støtteforening for kr. 200 årligt pr. husstand.  Bliv medlem - kontakt kassereren - telefon 23 39 01 54..