KulturMøllen & Fiddlers


Efter at KulturMøllen og Fiddlers er kommet ind under "møllens vinger", vil vi her prøve at ridse organisationsstrukturen op.

Den selvejende institution "Kibæk Møllelaug" er der ikke rørt ved. Det er den juridiske enhed, og den har sin egen bestyrelse.

Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug blev oprettet samtidig med oprettelsen af Kibæk Møllelaug og har ligeledes sin egen bestyrelse. Støtteforeningens primære opgave er via arrangementer og kontingent fra medlemsskab at indsamle økonomiske midler til driften af Kibæk gl. Mølle

KulturMøllen og Musikforeningen Fiddlers er lagt ind under Støtteforeningen som indtil videre 2 selvsupplerende grupper, der hver laver deres arrangementer. 

Al overskud fra arrangementer arrangeret af Støtteforeningen, Fiddlers og KulturMøllen går ubeskåret til Kibæk Møllelaug så møllebygningerne og de grønne områder til stadighed fremstår velholdte og attraktive for alle, der gerne vil besøge området. Husk at det er Kibækborgerne, der ejer Møllen.