Det ser skit ud, men det bliver godt

Møllelauget søgte i foråret 2021 om tilskud fra Herning Kommunes bygningsforbedringspulje til udskiftning af taget på møllens stuehus.  Vi fik et ganske pænt beløb i tilskud, men det færdige arbejde runder også  kr. 400.000.

4 lokale håndværkere gav tilbud på arbejdet og som man kan se blev det Kerne Huse v/John Østergård, der fik arbejdet.

Vi undskylder roderiet i byggefacen, som forventes afsluttet medio maj.