Fiskegitter op og nedstrøms

Spærring for fisk

Billederne viser arbejdet med at montere spærringen både før- og efter turbinen. Spærringerne er sat op efter krav fra fiskerimyndighederne.
Dambrugsejer Christian Jørgensen skylder vi en stor tak for hans medvirken ved tilblivelsen af spærringerne. 
Webmaster Knud Nielsen