De rådne broplanker udskiftes og gelænder males.

Kære Møllevenner!

Januar 2017 indgik Møllelauget en aftale med Herning Kommunes afdeling vedrørende broer. Aftalen gik ud på, at Møllelauget kunne indkøbe nye broplanker i lærketræ med tilhørende skruer, samt 10 liter naturgrøn maling til rækværket omkring broen.

Det er selvfølgelig broen over laksetrappen, der er tale om.

Møllelauget skulle udføre arbejdet, og efterfølgende ville materiale udgiften blive refunderet.

Arbejdet udført i maj 2017 - udgiften er tilgået Møllelaugets kasse.

Kommunen har sparet et stort beløb til arbejdsløn.

Møllelaugets område er blevet yderligere forskønnet.