Alle mand i arbejde - 60 m3 flis udlagt

Kære Møllevenner!   År 2017 

Flisestien over øen var sunket og vanskelig passabel for gangbesværede.

Derfor blev der udlagt yderligere 60 m3 findelt flis ved hjælp af gode venner.