Først når der er fodspor efter mink, bliver fælden sat ud på flåden