Hvad er der gang i !!!!!

18-01-2015

 

  Møllen, den 18. jan. 2015.                                                                                 

I indlæg herunder er det tanken at føre en art dagbog over det aktuelle arbejdet ved og med møllen.

 

Der er udarbejdet et specielt indlæg under fanebladet "Løste arbejdsopgaver"vedrørende de løste opgaver fra 2004 frem til januar 2017 som ikke længere er så aktuelle.

 

 

Det er sket på Kibæk gl. Mølle i 2018.

 Alle år har været travle for møllefolkene, men alle år har ikke været lige travle.  Året 2018 – altså sidste år - har været et særdeles travlt år for møllen.

Alle møllebygningerne er jo af ældre dato, hvilket indebærer den ene restaurering/reparation efter den anden, for at bygningsmassen ikke skal smuldre hen.

 Alle forandringer/forbedringer/restaureringer bliver foretaget i dyb respekt for møllens historie.

 Vi glemmer heller ikke det ansvar vi har over for Kibækborgerne – møllen og den unikke natur omkring den, er jo Kibækborgernes ejendom.

 Fakta boks - udført arbejde på Kibæk Mølle 2018.

 

5 stk. luft til luft varmepumper installeret så arrangementer kan afholdes det meste af året.       

Vi har fået vandindvindingstilladelse fra Herning Kommune på betingelse af, at vi holder øje med vandstanden og at vi har monteret riste/gitre op- og nedstrøms, så fisk ikke kan komme i klemme.

Turbinen kører og produkserer el alt efter nedbørsmængde.

Murværket på stuehuset er blevet totalrenoveret – afrenset – på limet fibernet og efterfølgende pudset op i hvidt. Kampestenssoklen afrenset.

Vindskederne/udhænget på stuehuset udskiftet

Glasverandaen totalrenoveret indvendigt med maling og forsatsruder. Vægge og loft er blevet isoleret og den har fået nyt tag.

Brædderne på de 3 røde gavle udskiftet og malet

3 nye sæt bænke/borde til opstilling i naturen

Efter brandsyn er der indkøbt nyt brandslukningsmateriel og der er indkøbt en ekstra metaltrappe/nødudgang til brug ved arrangementer.

Nyt loft lagt over køregangen – ca. 70 m2

2 rum på loftet etableret - et til Fiddlers og et til Møllelauget.

Belægningen mellem stuehuset og møllebygningerne fornyet med bl.a. piksten.              

  

 

Det har været økonomisk muligt fordi:

 a/ vi har sparet op

 b/vi har søgt og fået midler fra fonde

 c/ vi har fået donationer fra private herunder Musikforeningen Fiddlers

d/det årlige overskud fra cykelsponsorløbet, hvor også erhvervs- og handelslivet har bidraget flot

 e/ det frivillige arbejde ved møllen udgør også en stor kapital. Uden de tusindvis af frivillige arbejdstimer, der er leveret ved møllen, kunne den ikke eksistere. 

f/ sidst men ikke mindst de 130 Kibækhusstande, der hver år bidrager med kr. 200 for et medlemskab af    Støtteforeningen for Kibæk Mølle  

  Kassen er nu ved at være tom, men der vil fortsat være behov for vedligehold af forskellig art.

  Støtteforeningen for Kibæk Mølle afvikler sin årlige generalforsamling på Møllen onsdag den 27. februar 2019 kl. 1900, hvor vi meget gerne, med rigtig mange Kibækborgere, vil diskutere Kibæk gl. Mølles   fremtid.

 Med venlig hilsen Knud Nielsen

 Støtteforeningen for Kibæk Mølle