Gavecheck

Tak for det!


Efter ansøgning fra Møllelauget om støtte de  samlede aktiviteter, herunder specielt turbinen, generator, inverter m.v. bevilgede Spar Nord Fonden i september 2015      kr. 25.000.


Ved en lille sammenkomst på møllen fik formanden overrakt den flotte check.


Se foto nedenfor.