Den nye turbinebrønd hvor man kan se bunden og vandindtaget fra Mølledammen.