De gamle træer skal plejes

Træpleje

Ved eftersyn af de 5 store træer op mod laksetrapen, blev vi opmærksomme på, at mange store og tunge højtsiddende grene var gået ud og kunne brække af hvert øjeblik. Dette kunne være til stor fare for de mange mennesker, der hver dag færdes under træerne.

Vi kunne ikke nå grenene med vore almindelige stiger, hvorfor vi lånte en 12 meter teleskoplift.

Et af træerne havde lidt råd i stammen, men så ellers frisk ud, hvorfor vi valgte at fjerne det rådne ved og fylde efter med en cementblanding.

Se foto nedenfor