Ny organisation

Efter at Fiddlers og KulturMøllen er kommet ind under "møllens vinger", vil vi her prøve at ridse organisationsstrukturen op.

Den selvejende institution "Kibæk Møllelaug"  er der ikke rørt ved. Det er den juridiske enhed, og den har sin egen bestyrelse.

Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug blev  oprettet samtidig med oprettelsen af Kibæk Møllelaug og har ligeledes sin egen bestyrelse. Støtteforeningens primære opgave er via arrangementer (det årlige cykelløb m.v.) og kontingent fra medlemsskab af Støtteforeningen at indsamle økonomiske midler til driften af Kibæk gl. Mølle

På det seneste er KulturMøllen og Musikforeningen Fiddlers lagt ind under Støtteforeningen som indtil videre 2 selvsupplerende grupper, der hver laver deres arrangementer. De 2 grupper er blevet friholdt fra det økonomiske og administrative ansvar, idet kun Støtteforeningen kan indgå bindende kontrakter med booking-selskaber m.f.

KulturMøllen driver en Facebook-side undedr navnet "Kulturmøllen Kibæk" samt den administrative side af vor kontakt til Booking-selskaberne og Billetnet.dk

Møllen har sin egen hjemmeside - www.kibaekmoelle.dk - hvor alle begivenheder vedrørende møllen er omtalt i tekst og billeder.

Al overskud fra arrangementer arrangeret af Støtteforeningen, Fiddlers og KulturMøllen går ubeskåret til Kibæk Møllelaug så møllebygningerne og de grønne områder til stadighed fremstår velholdte og attraktive for alle der gerne vil besøge området.            Husk at det er Kibækborgerne, der ejer Møllen.

Det praktiske arbejde med de 2 gruppers arrangementer, klarer de langt hen ad vejen selv, dog kan der altid trækkes på Støtteforeningens øvrige kræfter.