Risten og spangen nedstrøms turbinen.
(bag møllen)