Formandens beretning

                                Formandens beretning februar 2019    

                 Støtteforeningen for Kibæk Mølle - Generalforsamling

 

 Alle år har været travle for Støtteforeningen og for Kibæk Mølle, men året 2018 – altså sidste år – har været et særdeles travlt og begivenhedsrigt år for møllen.

Alle møllebygningerne er jo af ældre dato, hvilket indebærer den ene restaurering/reparation efter den anden, for at bygningsmassen ikke skal smuldre hen.

Alle forandringer/forbedringer/restaureringer bliver foretaget i dyb respekt for møllens historie.

Vi glemmer heller ikke det ansvar vi har over for Kibækborgerne – møllen og den unikke natur omkring den, er jo Kibækborgernes ejendom.

 Det årlige cykelsponsorløb i juni blev ikke som vanligt et festligt-folkeligt og fornøjeligt arrangement hvor MENY.s lækre sommermad plejer at vække lykke og Bondegårds IS slukkede børnenes tørst.

Vejrguderne var for andet år ikke med os – alle blev drivvåde – både arrangører og deltagere. Surt show.

Stormvejret over middag drillede også fælt.  Det opstillede bar-telt blev løftet helt op på taget over MC.s lokaler. Alt blev prøvet for at holde teltet nede men til sidst måtte vi tøjre teltet til trækkrogen på Hasses bil.

Cykelløbet blev som sædvanlig afviklet i samarbejde med FDF.

FDF ydede traditionen tro en stor fysisk indsats ved opstillingen af telte - på posterne samt ved oprydningen. Stor tak for det.                              

Mountainbikeruten blev med regnvejret til en mudret bane, så deltagerne ikke var til at genkende ved målstregen, men det så ud som om de kunne lide det.

Indtægtsmæssigt blev det ordinære cykelsponsorløb det dårligste nogensinde.

Borgernes sponsorater kunne ikke dække udgifterne.

 

Da vi ikke kan få garanti – hverken fra Herning Kommune eller Herning Vand – for om løbsstrækningen er åben i juni måned i år, har vi udsat løbet til sensommeren i forbindelse med Byfesten.

 Byfestudvalget vil gerne have os med. Planlægningen er ikke startet endnu.

 Mange nye ting skal afklares sammen med Byfestudvalget.

 Det bliver spændende om sammenkædningen med Byfesten kan puste nyt liv i cykelsponsorløbet.

 Vi skal jo hele tiden holde os for øje, at vi er en støtteforening for den selvejende institution Kibæk Møllelaug og at vort primære mål er at tegne støttemedlemmer og skaffe økonomiske midler samt frivillig arbejdskraft, så Kibæk Mølles bygninger – mølleriet og de grønne områder kan bevares og udbygges til gavn og glæde først og fremmest for Kibæk-borgerne.

Jeg vender tilbage til regnskabet senere, men der er sket en markant tilgang af nye medlemmer.

 Vi har en del år efterhånden gjort et stort nummer ud af at forklare Kibækborgerne, at alle møllebygningerne og de ca. 3½ ha med søer og stier tilhører dem, og at der skal gøres en indsats for at disse værdier ikke skal smuldre, men forblive en fantastisk grøn oase midt i byen.

Har det hjulpet og hvordan ser der det egentlig ud med Kibækborgernes engagement i deres ejerskab til værdierne?

 Det er fint, at ca. 137 husstande løser et medlemskab til Støtteforeningen.

Men hvor er de andre ca. 12-1300 husstande???

Det er fint, at ca. 100 private mennesker hvert år laver større eller mindre sponsorater på de enkelte cykelryttere, men hvor er de resterende Kibækborgere i den sammenhæng??

Det er fint, at møllebygningerne, stisystemet, broerne og det store grønne areal omkring søerne bliver holdt i en fantastisk flot stand, men hvorfor er det de samme 12 mennesker, der hvert år skal lave hele arbejdet??

Hvor er vi selv hende i den sammenhæng??

Til slut en tak for godt samarbejde i Støtteforeningens bestyrelsen og over til Møllelauget.

Mindeord i forbindelse med Johs. Kejsers død.

 Midt sommer 2018 mistede vi desværre en god mølleven og bestyrelsesmedlem af Støtteforeningen.

Vi lærte Johs. at kende som et retskaffent og hæderligt menneske som vi savner.

Jeg vil bede jer rejse jer og iagttage et øjebliks stilhed.

Æret være Johs Kejsers minde.

 Knud Nielsen, formand