Der høvles,males, tømres, sprøjtes mod hvepse.

 Det er sket eller sker på Kibæk gl. Mølle i 2018-19.

 

Alle år har været travle for møllefolkene, men alle år har ikke været lige travle.  Året 2018-19 – har været et særdeles travlt år for møllen.

Alle møllebygningerne er jo af ældre dato, hvilket indebærer den ene restaurering/reparation efter den anden, for at bygningsmassen ikke skal smuldre hen.

Alle forandringer/forbedringer/restaureringer bliver foretaget i dyb respekt for møllens historie.

Vi glemmer heller ikke det ansvar vi har over for Kibækborgerne – Kibæk gl.mølle og den unikke natur omkring den, er jo Kibækborgernes ejendom.

 

At vi i år – 2018-19 – har investeret tæt ved kr. 300.000 skyldes flere faktorer:

1/Det har været nødvendig for at bevare møllebygningernes murværk i en sådan stand, at det ikke faldt   sammen.

2/Glasverandaen drev af fugt.

3/Brædderne på de 3 røde gavle kunne ikke længere holde slagregn og fygesne ude og i blæsevejr trak det voldsomt gennem bygningsmassen.

4/Øget anvendelse af møllerummet. Der har været mange forespørgsler om leje af møllen til forskellige former for fester.  Det siger vi nu ja til, men det har nødvendiggjort installering af 5 luft til luft varmepumper for at kunne regulere temperaturen. Efter et brandsyn er der indkøbt brandslukningsmateriel – skilte og en ekstra trappe som nødudgang.

5/Vandindvindingstilladelsen og turbinedriften har medført krav fra kommunen og fiskerimyndigheden.  Dette indebærer, at vi har investeret i metal riste/gitre, som er monteret op- og nedstrøms turbinen, så fisk, padder og andet levende ikke kan komme til skade i turbinen.

 

6/Det har været økonomisk muligt fordi:

a/ vi har sparet op

b/vi har søgt og fået midler fra fonde

c/ vi har fået donation fra private herunder Musikforeningen Fiddlers

d/det årlige overskud fra cykelsponsorløbet, hvor også erhvervs- og handelslivet bidraget flot

e/ det frivillige arbejde ved møllen udgør også en stor kapital. Uden de tusindvis af frivillige arbejdstimer, der er leveret ved møllen, kunne den ikke eksistere. 

f/ sidst men ikke mindst de ca. 150 Kibækhusstande, der hver år bidrager med kr. 200 for et medlemskab af Støtteforeningen for Kibæk gl. Mølle. 

 

 

Faktaboks  -  udført arbejde på Kibæk Mølle 2018-19.

5 stk. luft til luft varmepumper installeret       

Har fået vandindvindingstilladelse fra Herning Kommune p.b.a. at vi holder øje med vandstanden og at vi monterer riste/gitre op- og nedstrøms, så fisk ikke kan komme i klemme.

Turbinen kører og produkserer el alt efter nedbørsmængde.

Murværket på stuehuset er blevet totalrenoveret – afrenset – på limet fibernet og efterfølgende pudset op i hvidt.

Vindskederne/udhænget på stuehuset udskiftet

Glasverandaen totalrenoveret indvendigt med maling og forsatsruder. Vægge og loft er blevet isoleret og den har fået nyt tag.

Brædderne på de 3 røde gavle udskiftet og malet

3 nye sæt bænke/borde til opstilling i naturen

Efter brandsyn er der indkøbt nyt brandslukningsmateriel og der er indkøbt en ekstra metaltrappe/nødudgang til brug ved arrangementer.

Nyt loft lagt over køregangen – ca. 70 m2

2 rum på loftet etableret - et til Fiddlers og et til Møllelauget.

Belægningen mellem stuehuset og møllebygningerne fornyet med bl.a. piksten.              

 

 

 

 

 

PS Kassen er nu ved at være tom, men der vil fortsat være behov for vedligehold af forskellig art.

Når Støtteforeningen for Kibæk Mølle i januar/februar 2019 igen husstandsomdeler en opfordring til at blive medlem for det beskedne beløb af kr. 200 pr. husstand, håber vi meget, at op mod halvdelen af Kibæks ca. 1300 husstande vil indløse et medlemskab.

 

Med venlig hilsen

Knud Nielsen

Støtteforeningen for Kibæk Mølle