Kibæk Møllelaug.     Aktivitetsliste/udførte opgaver 2004 - 2019.   Revideret september 2019

 

Optagelse i Dansk Mølleforening

Kibæk Møllelaug søger optagelse i Dansk Mølleforening (Knud)  - er optaget marts 2005

 

Nordgavlen skal  frigøres for jord- og vandtryk

 Jord fjernes og dræn nedlægges..

(Aage tale med Leif Dag.)

Arbejdet udført  af Knud fra firmaet Leif Dag og Sv. Aage – dræn ført under vandindtag fra Mølledammen og ført videre til bækken bag møllen – rør for vandindtag kraftigt forstærket ved samme lejlighed        Udført 2005

 Blå Mølle vinduer og døre

 Der søges midler hjem – besluttet 9/6.05                     Poul                    Snarest

Velux-fonden søges til det hele  Ove leverer specifikke mål og priser   Aage tager billeder

Poul laver ansøgningen. 15/9.-05. Afslag foreligger fra Velux Fonden. Rationel søgt om levering af vinduer. 22/9.-05 rykket for svar. Evt. søges hos andre vinduesleverandører.

20. okt. 2005 der foreligger afslag fra Rationel, men tilbud fra samme om en meget favorabel pris på nye døre og vinduer. Poul udfærdiger skr. til Rationel.

Poul udfærdiger ansøgning til Obbekjer-fonden om økonomisk støtte til døre/vinduer.

Ansøgningerne gav ikke det forventede resultat, hvorfor udskiftningen af døre og vinduer udsættes.

 Nov. 2009 Ove har indhentet nyt tilbud på døre og vinduer, men vi mangler stadig økonomi.

2010 – vi er i gang med at undersøge om vi kan få del i bygningsfornyelsesmidlerne, som Kibæk har fået andel i.  Efter ændringer af vores reg. i BBR  2010 har vi nu søgt og fået bevilget støtte via bygningsfornyelsesmidlerne (25 % af omkostningerne) Vinduer og døre bestilt hos Rationel – leveret i uge 39.  I okt. isat af Niels Mogensen  Lidt murerarbejde udført af Leif Dag. Samme har fornyet begge nordlige trapper i stuehuset fra grunden

Aage – Knud og Poul arbejder med denne del.

Arbejdet udført og færdiggjort foråret 2011, men støtten via bygningsforbedringsmidlerne har kommunen ikke fremsendt endnu.

Dec. 2011 kr. 33.000 tilgået fra bygningsforbedringskontoen.  Hele renoveringsarbejdet beløb sig

til tæt ved kr. 180.000, så vi fik ikke støtte til det hele.

Træer fældes                     Hasse/Aage   hurtigst          markering udført

Robert har lavet en flot rydningsarbejde – der findes løsning på at holde bevoksning i ave. 15/9.-05. Der er sprøjtet èn gang mod ukrudt og nye skud.

Forsikringsmægler           Aage             Dec. 04         tilsagn fra mægler

Der har fundet besigtigelse sted.  Tilbud vil komme.OK 15/9.-05 Forsikringsmægler har undersøgt vore forsikringer og sagt god for at de er OK, og der ikke er grund til ændring eller andet selskab.

Utæt tag tætnes                 Ove               inden næste

Ove har fået taget over MC tætnet – pris ca. 800 kr.  Udført okt. 2005

Utætheder ved ovenlys                          Aage                                  

Aage tager kontakt til firmaet Niels Mogensen  Det nye ovenlys er etableret tillige med hvide rammekanter for optimal lysindfald. Pris ca. 10.000,- i alt.     15/9.-05 udført

Stuehuset

Lauget betaler for opsætning af akryl/pleksiglas indvendig ved vinduerne  - udført nov. 2005

Punktlys under udhæng + port + indvendige installationer                      Knud og Aage                   

Tommy Madsen laver snarest prøveopsætning. 20/10-05 – der rykkes blidt.

Aage har senest aftalt med Tommy i hans egenskab af formand for Fittlers at vi betaler materialer

+ en gratis koncert husleje (800) – Tommy vil snarest (talt med ham 19/8-07) opsætte punktlysene og lave nogle indvendige køkkeninstallationer m.v.  Det viser sig, at Tommy ikke har tid, hvorfor anden løsning søges. 7/2-08

I 2009 blev arbejdet udført af Jørgen elektriker og Aage. Både udvendig og indvendig.

De udvendige punktlyskasser blev efterfølgende malet af Poul og Knud Udført i 2009

                     

 

 

Utætheder ved tag over veranda/udestue        Aage                                  

Der trænger vand igennem.  . Beslutning :  Tag skiftes med tilsvarende – spær – lægter – stern  skiftes efter behov.  Aage tager kontakt til Niels Mogensen

Er udført – januar 2006

 Loftsimprægnering         Aage             maj/juni 05

Aage havde kontakt til Vejle firmaet  ”lavTOX, der ville sælge os et virksomt middel.

Vi skal før indkøb have undersøgt hvor store flader, der skal sprøjtes. 15/9.-05 Besluttet at afvente hvordan behovet udvikler sig efter at taget er tætnet og nyt ovenlys er etableret. Ingen yderligere udvikling 2007. Sagen slut

Dør i sydgavl

Hasse oplyser at han har talt med ”Robert”, og at denne sikkert kan reparere kælderdøren i sydgavlen  – der arbejdes med sagen. 15/9.

05 Døren er flot repareret

Gavlmur. Kontakte Leif Dag                CS/Aage       febr/marts 05

SS og Aage har aftalt besigtigelse med Leif Dag en af de nærmeste dage.  Arbejdet igangsættes snarest jfr. dagsorden punkt 5. Sydgavlen renoveret – kraftig udvendig ekstra sokkel af beton og stål opført fra 1½ meters dybde til 2½ meter over jorden  – gammel dør muret til – lange revner i murværket fræset ud og stål indlagt – en del pudsearbejde udført både ind- og udvendig.

15/9.-05.    Er udført

 Blå Mølle – stuehuset                            Blå Mølle                            Snarest 

Oprydning – MC har fået fast rum i kælderen

Ad et par gange, er der i foråret 2007 foretaget en kraftig oprydning i Møllehuset – meget skrammel af uvedkommende art er kørt bort.

MC har ligeledes ryddet op i kælderen og har efterfølgende fået et fast rum til venstre for døren.

 

Loft i Møllehus samt ny trappe op til samme.

Inden optagning af turbine samt renovering af drivaksel m.v. er det besluttet at det rådne loft i Møllehuset skal udskiftes – ligeledes en bjælke.

I juni 2007 påbegyndtes nedbrydning af loft og rådden bjælke.  Der blev bestilt nye brædder og bjælke.

Brædder, bjælke, trapper m.v. blev sidst i sept. 07 smurt med trætjære og lagt til tørre .

Fra juni 2007 til juni 2008 blev små 200 m2 gamle-rådne-støvede-ulækre loftsbrædder brækket ned og kørt bort. Niels Mogensen (tømrer) rettede bjælker op og lagde en del af gulvet, ligesom han lavede trappen og fast træskillevæg med dør mellem mølleloftet og loftet hen over MC. Alle gamle bjælker smurt med trætjære og det samme blev alle nye brædder både på over- og underside samt i not og fjer.

Karl Erik udførte et stort arbejde med at sprøjte bjælker og lofter i kælderen.  Han lignede et rumvæsen.  Han var iført fuld åndedrætsbeskyttelse.

Vi lagde gulvbrædderne rundt om selve mølleriet ca. 80 m2.  I hele perioden lugtede alle involverede af trætjære. Ja hele området lugtede.  Fiddlers skulle afviklede koncert den 13. juni og vi var noget nervøse for, om lugten var for ”fæl”. I ugen op til koncerten blev der foretaget en række afværgeforanstaltninger ligesom vægge, lofter og gulve blev støvsuget med den store maskine fra varmeværket.

 Det blev en god koncert.

Arbejdet færdig 1. juni 2008.  I juni, juli og august blev alle vægge indvendig kalket.

Arbejdet i det væsentligste udført af Aage – Sv. Aage – Kalle – Mogens – Poul – Birgit – Ove - Knud

 

 

Sokkel og sydmur på Møllehuset

Meget kraftigt stabiliseret af Leif Dag i foråret 2007. (søjle med jern – 2m i jorden og 2 m over.)

Verandaen. Kontakt til Niels Meier Den

Gamle By, Århus samt murer Leif Dag.  Aage             febr/marts 05

Hasse har talt med et firma, der på en speciel måde kan rette ”sokler op”. Der er tale om verandasoklen og soklen under sydmuren – der arbejdes med sagen.

Hasse havde talt med ”den gamle by”. De havde en maskine, der ved hjælp af ”specielt lys” kunne løsne kit og maling på verandaen. Var ikke meget for at leje ud – henviste til andre, der havde en lignende maskine, som muligvis kunne lånes.

Foråret 2007 – ved udgravning konstateres, at der ingen sokkel er under verandaen, hvorfor ovennævnte opretningsmetode er skrottet.

Aage har lavet aftale med Leif Dag om nedbrydning af sokkel og opførsel af ny – 11-10-07 det kniber med tid for Leif.

Aage har lavet aftale med Arne snedker fra Skarrild om renovering af verandavinduer.

11-10-07 vinduerne er færdige – afventer sokkelarbejdet.

 

 

Der kom til at mangle ruder med ”trukket” glas samt farvepigmenterede vinduer  Ved et heftigt detektivarbejde udført af Aage både i Polen og herhjemme fik vi fat i det manglende og har endda lidt i reserve.

Leif Dag og hans svende gik i gang med sokkelarbejdet omkring verandaen i maj 2008.

Specielt Egon Mathiasen lagde et stort og kunstnerisk arbejde i, at få murværket op til vindusfagene udført på samme måde, som det oprindeligt var udført.

.Hele arbejdet færdig sept. 2008. Det ser forrygende flot ud. Verandaen er nu ført tilbage til sin oprindelige skikkelse ved en kraftig restaurering og mange penge(120-130,000 kr),  Vi fik bevilget kr. 40,000 fra Herning Kommunes Kultur og Fritidsudvalg.

 

Dræn under Møllehuset fra portåbningen til bækken

2008 lægger Sv.Aage dræn under Møllehuset fra en ny brønd ved portåbningen.

BBR – Forsikring

Ved gennemgang af sidste nye BBR 2010 samt vores forsikringsforhold ses følgende:

Alle vore bygninger er registreret som bygninger til hotel og restaurationsdrift ell. lign.

Bygningsareal og antal svarede heller ikke til de faktiske forhold.

Forsikringsmæssigt svarede areal og bygninger heller ikke til de faktiske forhold.

Ad BBR: Aage og Knud har målt vores bygningsmasse efter – lavet ny skitse.  Dette materiale er afleveret til kommunen sammen med anmodning om at få stuehuset registreret som (erhvervsmæssigt udlejning – boligformål)

Ny skitse afleveret til forsikringsselskabet med anmodning om accept inden for bestående polise og præmie.

Sept. 2010 – møllebygningerne er nu reg. i BBR efter vore egne opmålinger og ønsker vedr. anvendelse.  Forsikringsselskabet har sagt OK inden for bestående police.

Vandindtaget fra Mølledammen.

Forud for kommunens oprensning af Mølledammen blev der indhentet tilbudfra VVS Henning Steffensen om total renovering af vandindtaget.  Da Mølledammen var tømt for vand gik Henning i gang.  Accept fra Herning Kommune, der har ansvaret for alle afløb fra Mølledammen.

Regning betalt af Herning Kommune.

Da rørføringen fra vandindtaget og ned til turbinen var gennemtæret blev der isat en ca. 8½ meter

foring. Arbejdet blev udført af Heine Jensen – Karl Erik Kristensen – Knud m/gravko fra Leif Dag

samt Aage og Knud.  Noget murerarbejde hjalp Egon Mathiasen med. Udført 2010

 

Bro ved vandindtaget.

Vi får en tømrer til at lave arbejdet – Aage forestår det videre. Niels Mogensen laver broen.

Udført efteråret 2009

Varmt og koldt vand i Møllehusets bar

Hele installationen udført af Sv. Aage i 2009.  Vi skal huske at tømme systemet om vinteren.

 

Brolægning foran Møllen

I forbindelse med område- og byfornyelsesprojektet i Kibæk blev forpladsen ved Møllen inddraget.

Mange m2 er blevet belagt med pegsten og det øvrige område vil blive renoveret med asfalt.

Pegstenene blev nedlagt i 2009.  Det øvrige arbejde forventes færdig i foråret 2010

Foråret 2010 – arbejdet er færdiggjort

Grøn område etableret i sumpen bag Freddy Stamms ejendom.

300 m2 piletræer og buske savet ned og afbrændt. 400 m2 jord fra hallen er af Freddy Stamm kørt ud i området og jævnet ud.

Arbejdet foretaget fra april og hen over sommeren 2010

Arbejdet foretaget af Peder Lyhne – Knud – Sv. Aage – Steen og Bent Sørensen

Pudsearbejde på nordgavlen og vestsiden af møllehuset.

Hen over sommeren 2010 er dette arbejde blevet udført i det væsentligste af Egon Matthiasen.

Etablering af handicapvenlige passager

Ved anvendelse af raldyngen er op-og nedgangene fra broerne over henholdsvis vandindtaget og laksetrappen gjort handicapvenlige.  Det samme er de sidste 50 m sti før broen over vandføringen mellem de to søer

Arbejdet færdig aug. 2010 og udført af Aage – Poul – Peder Lyhne - Knud

Bro over vandløbet mellem Mølledammen og Lille Mølledam

Ved anvendelse af træ fra en nedlagte ø i Mølledammen er der blevet etableret en bro.

Arbejdet færdig i september 2010 og udført af Aage – Peder Lyhne og Knud

Naturpleje – ”Lille Ø”

Foråret 2010 – træer og buske ryddet – vandomløbet åbnet med Jan Kristensens lille rendegraver.

Opstemning med kampesten foretaget for at få vandstrømmen rundt om øen.

Arbejdet udført af Sv. Aage – Kalle – Steen – Bent Sørensen – Hasse - Knud

 Naturpleje m.v. indkik

2009 – efterår. I forbindelse med oprensningen af  Mølledammen har vi i samarbejde med Thomas fra Natur og Grønne Områder Herning Kommune fældet en del træer og underbevoksning langs hele den sydlige dæmning.  2 hæklignende træ/buske ved opkørslen til Laksetrappen er ligeledes fjernet.

Sammen med Thomas er yderligere et stort antal træer og buske blevet afmærket til rydning.

Denne rydning skal finde sted neden for Laksetrappen op mod Velhustedvej og ud mod Møllevænget. .

Dette arbejde tænkes foretaget i foråret ved hjælp af en række Kibækborgere.

2010 foråret.Arbejdet udført – der er nu frit indkik til Laksetrappen og vandspejlet på Mølledammen fra Møllevænget..

Arbejdet udført af Aage – Sv: Aage – Kalle – Steen – Peder Lyhne – Ingrid - Knud

Små vinduer i Møllen                            Lillian           Udfører løbende

Mange af de små ruder er knust – der mangles kitning og jernrammerne trænger til rengøring og maling.   April 2007 Arbejdet er færdiggjort i 2010

Glasverandaen – maling udvendig og indv.

Oktober 2010 – maler Volmer har udført dette arbejde.

Bro over til ”lille Ø”

Romantisk bro bestilt hos teknisk skole – vi betaler kun materialer. Vi har søgt midler hos Tips og Lottofonden – får besked jan. Kvt. 2011.  Aage og Poul

Tips og Lotto samt Tuborgs Grønne Fond har hver bevilget ca. 15.000 kr

Teknisk skole er gået i gang med at lave broen.

Broen færdig og males på skolen.. Fundament støbt på begge sider af bækken.

Broen transporteret til Kibæk og monteret.

Broen officielt indviet 2011

Natursti  fra Laksetrappen til Lyngholm alle

Forået 2010. Vi er i færd med at anlægge en natursti hen over Laksetrappen – ud over øen mellem Mølledammen og Lille Mølledam – over til bækkens indløb i Mølledammen – langs med bækken over til Lyngholm alle. Kommunen har fyldt  70 m2 jord i et stort hul ved bækken  tæt ved Lyngholm alle–  ca. 50 m sti  samme sted etablert med grus/ral - stien er allerede passabel.  Stien ligger i hele sit forløb på Møllens jord.  De fældede træer inden for Lyngholm alle vil i foråret blive fliset og en del heraf vil blive lagt ud på stien.

Yderligere 300 m2 jord fra udgravning ved hallen ligger nu ved Lyngholm alle klar til at blive udjævnet over stien. Bliver udført foråret 2011.

Herning Vand har lavet en regulær sti helt fra Lyngholm Alle til Mølledammen med grus/ral

Lauget har udbedret stien mellem Mølledammen og Lille Mølledam med filtdug og ca. 25 m3 flis.

Der er etableret en træbro over vandpassagen mellem Mølledammen og Lille Mølledam

Arbejdet udført af Aage – Peder Lyhne  Knud  Sv. Aage Kalle m.f.

 

Maling af alt udvendig træ- og murværk.

Hen over sommeren 2010 er næsten alt udvendig træ- og murværk blevet malet.

Der mangler kun væggen på vestsiden af møllehuset og soklen på nordgavlen.

Ardejdet udført af  Mogens – Poul – Birgit – Aage – Kalle – Ingrid - Sv. Aage - Knud

Nu er også vestsiden af møllehuset samt nævnte sokkel malet.

Foråret 2011

 

Tagrender på vestsiden af møllehuset

Heine og Kalle har påtaget sig opgaven

2011 foråret – tagrenden monteret

Frisering af 3 grønne områder    -    alle (Knud)

Den ”lille Ø” – forpladsen til laksetrappen og  ”sumpen” bag Freddy

Tidlig forår 2011 ryddes der op og sås græs m.v. Sådan blev det ikke!!

August 2011 forpladsen til laksetrappen fræset og tilsået med græs

Mod forventning blev arbejdet udført af Kommunens Driftafdeling i Kibæk

September 2011 ”lille  Ø” friseret og tilsået med græs

September 2011 – sumpen bag Freddy sprøjtet med round up så siv,flæg og mindre buske går ud.

Færdig efteråret 2011 

Nedbrydning af inventar i hal hos 10-4 – tovholder Aage

I nov.-dec. 2011 brugte vi 3 dage på at nedbryde store mængder tømmer og brædder i hal hos nedlagte 10-4.  Det hele kørt ned på møllen, hvor søm og bolte hen over vinteren blev fjernet. Efterfølgende blev tømmer og brædder ved MC.s hjælp lagt på lager på loftet over MC.s lokaler.

Færdig foråret 2012

Gulvbrædder – bygning II – sydlige del  Ove er tovholder

 

Arbejdet udføres jan. Feb. marts 2012

Brædder hjemtaget i september 2011 og sværtet udendørs

Resten af arbejdet forventes udført hen over vinteren 11-12

De gamle rådne brædder fjernet. Kælderrummet ryddet for alt muligt skrammel.  De bærende bjælker renoveret/oprettet og kraftigt understøttet. Ny jernbjælke lagt ind som understøtning for de murede hvælvinge. Der blev etableret dræn i kælderen ud mod bækken.

De ny brædder blev monteret og overgangen mod hvælvingerne blev nivelleret af murer Leif Dag 

Færdig foråret 2012                                                           

Sumpen bag Freddy og området øst og vest for overløbsbrønden. Aage Poul Knud

Højmose Planteskole entreres til at tilplante ”sumpen” med 76 rhododendron samt tilplante området ved overløbsbrønden med 230 forskellige træer og buske. Færdig 2012

Sti lands bækken fra dyrlægen til Mølledammen tovholder Knud

Der skal opsamles sten i rabatterne og udlægges grus/ral på strækningen

Det meste af arbejdet er økonomisk sponseret

Steen forestår arbejdet med opsamling af sten efteråret 2011.

Knud har aftale med Freddy vedr. grusningsarbejdet.

Freddy leverer i første omgang 10 m3 grus/ral, som han også jævner ud.

Senere leverer han 8m3 grus/ral samt 8 m3 ærtesten, som vi selv lægger ud over stiarealet.

Færdig sommeren 2013

Alge-og mosvækst på møllens tag   Knud

Jens Thomas Rasmussen entreres til at sprøjte taget Udført 2014

Færdig 2012

Stenmel   Poul og Knud

Der hentes 2½ m2 stenmel og ca. 1½ m2 køres ud ved broovergangene og stien nord for >Laksetrappen således at området bliver mere handicapvenlig.

Færdig2013

Borde-bænke-fliser – Svend Aage med flere

Der lægges fliserunddeller 3 steder – Lille Ø – Laksetrappen – Rhododendron – og på disse fliser bliver de fra Rumænien indkøbte bord/bænke placeret.

Færdig 2013

Sprøjtning mod borebiller  Svend Aage og Aage

Via den polske forbindelse har vi fået fat i et godt middel mod borebiller i møllens træværk.

Sv. Aage har brugt en uges tid på arbejdet i sensommeren 2014.

Færdig 2014

Den gl. rensemaskine  Ove m.f.

Den tonstunge maskine, der spærrede for det videre loftsarbejde over køregangen er fjernet.

Færdig 2014

Sydlige gavl og trappe til kælder Aage

Gavl spules/pudses og filter limes på – ankre og vinduer sættes om – ny trappe støbes til kælder – udvendig dræn etableres  Enighed om, at Leif dag skal udføre

Filter er limet på og gavlen er pudset. Ny trappe til kælder støbt.

Færdig oktober 2014

Tagrender renset Det grønne område ved Laksetrappen renset for blade og klippet.

Det tog 5 mand 4 timer i November at frisere området.  Der lå så mange blade, at græsset visse steder var gulnet. Græsset var ikke blevet klippet i lang tid, hvorfor bladene blev ”bundet” frem for at blæse væk.  Færdig november 2014.

Kalk og Gødning samt fjernelse af grene på store græsplæne

Det indkøbte kalk og gødning (6 sække kalk og 2 sække NPK) udstrøet og grene revet sammen og fjerne af Mogens, Bent og Steen. 4.  maj 2015

Vildtvoksende træer og buske fjerne omkring Velhustedsøerne

Med buskryddere nedkæmpede Mogens og Peder træerne og buskene. Poul fjerne udragende grene langs stierne.  April 2015

Oprydning over køregangen – sprøjtning mod borebiller

Ove og Aage ryddede loftet over køregangen og kørte en del materiale på lossen.

Sv. Aage har sprøjtet mod borebiller  April 2015

Træer opstammes – døre grene fjernes

Ved hjælp af teleskoplift blev de blev det døde ved/grene fjernet fra de store træer syd for laksetrappen. 6 mand og 1 kvinde i arbejde  Nov. 2015

Bent og Sv. Aage graver planterne op ved rod       Okt. 2015

Laksebærrene på Lille Ø trimmes – græs sået – indkig mod laksetrappen fra Møllevænget og Velhustedvej genetableret ved fjernelse af en del underbevoksning og nedhængende grene.

 

 

Punktlys i portåbningen

Så har Aage kastet lys over portåbningen             Maj 2015

Mc.s kælderrum renoveres til Møllens brug

Sv. Aage – Bent og Aage isolerer/sætter hylder op/kaster lys og varme ind Okt. 2015

Bagsiden af Møllehuset kalkes og soklen trækkes op

Er kalket en gang, men skal kalkes igen og soklen skal tjæres.  Udført foråret 2016

Den hvide bro rengøres og males.

Udført foråret 2016  Knud højtryksrenser – Aage spartler – Steen og Linda maler

40 m3 flis ligger i en dynge ved Lyngholmsalle

Ved hjælp af traktor – trailer – trillebører og 12 mand blev arbejdet  udført marts 2016

Forårskalkning og gødskning

300 kg perlekalk 50 kg NPK gødning  4 kg rhododendrongødning  Udstrøet marts 2016

Frugttræer og muldjord

Plantning af yderligere 5-6 frugttræer/buske til færdiggørelse af rækken med de 10 frugttræer.

Alle træer er tilføret yderligere muldjord     Udført foråret 2016 af Poul – Birgit og Knud

Stigbordet Vandindtag renses regelmæssigt                                        

Turnusordning indført – 8 mand tager en uge ad gangen.

Området omkring regnvandssøerne skal trimmes

Er udført foråret marts 2016 af Peder og Bent med buskrydder og resten samlede i dynger.

Jorddynge mod nordgavl skal fjernes og området befæstes med fliser.

Jorddyngen er fjernet – Leif Dag skal nivellere og befæste ca. 20 m2 med fliser

Arbejdet udført i foråret 2016 og ser flot ud.

Veranda –ved indgang til Blå Mølle

Malingen på træværket skaller af – skal slibes og males i foråret 2016

Mogensen og co udfører arbejdet i sommeren 2016

 Møllehusets østside – køregangen og nordgavlen skal renses og kalkes/tjæres. Bænke males

Knud højtryksrenser og sprøjter mod alger. Johs. – Bent – Poul – Birgit – Mogens – Kalle - Peder

Arbejdet udført foråret 2016

Der skal lægges nyt gulv over køregangen                               

Aage – Ove og Kalle har klaret opgaven  Sommeren 2016

Der skal etableres nye rum over køregangen, når det nye gulv er lagt

Aage og Kalle har etableret et flot rum til Fiddlers materialer    Sommeren 2016

Kælderruder repareres og jernrammerne males med ”polsk” rød.                                           

Ove,Mogens,Bent, Peder. Kalle, Poul, Birgit, Johs. Udført sensommeren 2016

Døre til MC.s lokale og toilet skal males.

Mc. maler selv  Udført november 2016

Kalk – alm. gødning samt rododendrongødning  2017

April – det i efteråret indkøbte gødning m.v. udstrøet   Knud

 

Broen over Laksetrappen repareres i samarbejde med NGO Herning Kommune.

For regning af Herning Kommune er der indkøbt 70 bro planker i lærk – 10 liter maling – fornødne skruer og søm.  Bro og rækværk er højtryks renset.  Herning Kommune har indbetalt vort tilgodehavende      Arbejdet skal udføres foråret 2017  Arbejdet udført maj 2017 af Knud

 

Plankeværket fra Blå Mølle til Vorgodvej skal repareres og males i samarbejde med Blå Mølle.

Reparationen er udført af Mogens og Bent. Stolperne højtryks renset af Knud. Malerarbejdet udføres af Blå Mølle foråret 2017.  Arbejdet udført maj 2017

 

Den røde hovedtrappe trænger til maling.

Udført maj 2017 af Knud

Græsslåning og buskrydning foråret 2017

Udført løbende af Bent

Renovering af  flisesti mellem Mølledammen og Lille Mølledam

Stien var ikke så passabel længere, dels fordi den var sunket, og dels fordi det gamle flis var for groft.

Alle mand af huse i april 2017 hvorefter ca. 60 m3 findelt flis blev udlagt.

 

Rygsprøjten renoveret

I kælderen har der i mange år henstået en Gloria rygsprøjte. Sprøjten har ikke været brugbar, idet den manglede dysere.  A/S Flensborg Herning siger at sprøjten er af god kvalitet.  Reservedel formedels kr. 85 indkøbt og monteret.. Sprøjten henstår fortsat i kælderen med påfyld af 4-5 liter solarolie. Sprøjten rengøres ved lejlighed.

Er nu rengjort og brugbar til bl. A. alger på tag.

 

 

Mc.s ydervægge virker grønne. Skal spules og  sprøjtes mod alger. Sokkel trækkes op.      

Knud algedræber og skyller efter  - Kalle – Bent og Hasse kalker vægge og sokkel.

Arbejdet udført foråret 2017

 

De røde porte og døre trænger til maling

Arbejdet udført af Birgit, Poul og Knud sommeren 2017.

 

Gulv over den nordlige ende af køregangen  + rum til os selv.

Vi har materialerne – Aage , Ove og Kalle m.f.                                                                            

Afteråret 2017 – gulv over hele køregangen er nu fornyet. Gulvet over den nordlige del af MC ligeledes fornyet. Herudover er der etableret 2 depotrum på loftet til os og Fidlers..

Arbejdet afsluttet. Der er stadig lidt gulvbrædder tilovers.

 

Januar 2018 Løvfaldet er ved at kvæle græsset.

Den sædvanlige bande samlet – ca. 5 m3 blade revet sammen og fjernet.

Det skal påtales over for MC, at græsset skal være endnu mere tætklippet om efteråret.

 

Forårs/sommerarbejde m.v. 2018.

De utætte tagvinduer på nordsiden er nu repareret. Fliser i køregangen og på nordsiden er afrenset for smuds og alger. Pigstenene på forpladsen og øst gavlen rengjort for alger/ukrudt og andre alm. efterladenskaber. Mellem stuehuset og møllens nordgavl er pikstenene rengjort ad flere gange, for affald efter spuling og murerarbejde. Ukrudt og alm. affald fjernet omkring stenene, der danner afgrænsning til plænen. Æbletræer forårsklippet og uhensigtsmæssigt bevoksning under træerne fjernet. Æbletræerne og rohdodendronbedene vandet nogle gange med vand fra bækken.

Forårsgødning indkøbt og fordelt.

Græsset omkring rohdo.erne klippet flere gange.

Alle stier rundet af med buskrydder.

Mange deltagere

 

 Luft til luft varmepumper på vestsiden af møllehuset.  4-5 stk

Med henblik på en yderligere udnyttelse af møllehuset er der sådanne planer.

Der er indsendt en ansøgning for at få andel i de kr. 120.000, der er blevet til overs i forbindelse med udlodningerne af ”de grønne penge” fra Pårup Vindmøllerne.  Vi afventer spændt.

Nyt 22/6-17: Vores ansøgning er imødekommet.

Varmepumperne opstilles af Elmholt og co

Arbejdet udført maj 2018 – de virker både når de skal varme og køle.

  

Stuehusets mange revner og afskalninger trænger til renovering

Der er indhent tilbud og der er søgt støtte via HK.s bygningsforbedringspulje

Juni 2017 afslag om støtte fra bygningsforbedringspuljen.

Tilbud accepteret fra Leif Dag – vi hjælper til med bl.a. afrensning.

Arbejdet er udført juli /august/september 2018.

Mogens, Kalle og Aage har afrenset med højtryksspuler.

Sv. Aage har afrenset og maler træværket/udhænget på begge sider ad stuehuset.

Knud har afsyret kampestenssoklen rundt om stuehuset.

 

 

Stuehusets udhæng og vindskede på begge gavle udskiftet.

Under afrensningen af gavlene på stuehuset viste det sig at udhæng/vindskede var i meget dårlig stand/rådden hvorfor al træværket blev udskiftet af John Østergård.

Udført juni/juli 2018  Kalle, Mogens og Aage malede træværket før opsætning.

 

 

Grødefanger/Gitter under udarbejdelse

Da alt for meget grøde dels stopper vandindtaget og dels går igennem turbiner, er et  art ”grødeforfang” under udarbejdelse.   Vil form. blive etableret foråret 2017

Ny beslutning 22/6-17: Udsat til undfangelse af evt. ny ide/metode idet Herning Kommune og Fiskerikontrollen i forbindelse med turbinedriften har krævet fiskegitter både op- og nedstrøms turbinen. Aage arbejder videre med sagen.

Fiskegitrene op- og nedstrøms blev fremstillet af K. Jørgensen Kærhede Dambrug

Blev sat i funktion 2018-19.  Aage med flere udførte arbejdet.

 

De røde 2 på 1 brædderne på øst gavlen og på syd gavlen af mølletårnet????

Er meget utætte og skaber gennemtræk.  Der arbejdes med tanker om en løsning, men det er ikke let.  Der er indhentet tilbud og der er søgt støtte via ”Bygningsforbedringspuljen”

Juni 2017 afslag fra Herning Kommune vedr. støtte fra bygningsforbedringspuljen

Der er indhentet til bud fra John Østergaard – vi hjælper med maling m.v.

Brædderne leveret juni 2018 Malet juni/juli af Aage, Mogens, Kalle, Sv. Aage, Poul og Knud

Arbejdet udført i efteråret 2018.

 

2-strenget  spildevandssystem – Herning Vand A/S

Omfanget???? Formanden indgår i dialog med Herning Vand

August 2019 Herning Vand har oplyst at Møllen ikke skal have det 2-strengede kloaksystem

 

Båd

Vi kunne godt bruge en lille robåd – måske til lidt forebyggende grødeskæring – opsamling af en død fugl m.v. Skal ikke være ret stor.   Der arbejdes på sagen.

Juni 2017 vi har droppet projektet.

 

Glasverandaen malet indvendig

August 2018 – forinden det faglige malerarbejde blev afrensning og slibning udført af Sv. Aage, Mogens, Poul og Knud

 

Glasverandaen isoleres.

Da glasverandaen er meget fugtig, har John Østergård givet tilbud (accepteret) på isolering af murværk under vinduerne – opsætning af forsatsruder – nyt tag og isolering af samme.

Det viste sig at vindskederne i begge gavle på stuehuset var rådne, hvorfor Østergård ligeledes skiftede disse ud.

Arbejdet blev færdig i foråret 2019.

 

Møllebygningernes tage sprøjtet mod alge- og mos vækst.

Mod betaling kr. 1.500 har Jens Thomas sprøjtet stuehustaget 2 gange og de andre tage 1 gang.

Arbejdet udført efterår 18 og forår 2019.

 

Forårs- og sommerarbejde 2019.

Kalk og gødning købt og udstrøet. Frugttræer klippet. Græsplæner klippet flere gange. Piksten og fliser renset for ukrudt flere gange. Tagrender renset. Stier gjort passable med buskrydder og hækklipper. 2 m2 stenmel fordelt over ca. 200 meter sti. Nordgavlene bekæmpet mod grønalger.

Mange deltog.