Hjælp til græsset

I det våde efterårsvejr havde vi ikke fået fjernet bladene fra plænen.
Ved eftersyn nytår 2018 måtte vi konstatere, at det nedfaldne løv var ved at kvæle græsset. Derfor måtte vi i januar (lidt sent) i gang med riverne.
ca. 5 m3 blade blev fjernet.